zadanie nr 122

122. Plac zabaw przy ul. Żeromskiego


Lokalizacja

Ul. Żeromskiego, działka 76/11 obręb 276

Zweryfikowany pozytywnie