zadanie nr 633

633. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Zawodzie-Dąbie


Lokalizacja

W wybranych gabinetach weterynaryjnych

Zweryfikowany pozytywnie