zadanie nr 424

424. Budowa ulicy Zacisznej wraz z kanalizacją deszczową (dokumentacja projektowa)


Lokalizacja

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej

Zweryfikowany pozytywnie