zadanie nr 206

206. Bezpieczna ulica Hutników – montaż wyspowych progów zwalniających oraz rozszerzenie strefy ograniczenia prędkości


Lokalizacja

ul. Hutników

Zweryfikowany pozytywnie