zadanie nr 481

481. Obniżenie krawężników – droga rowerowa ul. Legionów


Lokalizacja

ul. Legionów

Zweryfikowany pozytywnie