zadanie nr 267

267. Pracownia komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4


Lokalizacja

ul. Połaniecka 50

Zweryfikowany pozytywnie