Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 88

88. Plaża miejska


Lokalizacja

ul. Srebrna, działka nr 2/6, obręb 115

Postęp realizacji

Brak możliwości realizacji zadania ze względu na brak możliwości uzyskania decyzji od Wód Polskich (właściciela terenu) na lokalizację plaży w strefie zagrożenia przeciwpowodziowego.

Zweryfikowany pozytywnie