zadanie nr 3

3. Fotopułapki- nielegalne wysypiska śmieci


Lokalizacja

zależnie od potrzeb

Zweryfikowany pozytywnie