zadanie nr 182

182. Remont i doposażenie biblioteki oraz zakup nowości wydawniczych


Lokalizacja

Filia nr 25, ul. Wirażowa 8a

Zweryfikowany pozytywnie