Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 285

285. Tablice informacyjne w dzielnicy Błeszno


Lokalizacja

w obrębie pasów drogowych

Postęp realizacji

Zadania wybrane do realizacji z oszczędności powstałych w skutek braku możliwości realizacji zadania pn. "Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego".

Zweryfikowany pozytywnie