zadanie nr 294

294. Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej


Lokalizacja

wzdłuż ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej

Postęp realizacji

Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r. łącznie z przebudową ulicy Łódzkiej.

Zweryfikowany pozytywnie