Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 294

294. Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej


Lokalizacja

wzdłuż ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej

Postęp realizacji

Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r. łącznie z przebudową ulicy Łódzkiej.

Zweryfikowany pozytywnie