zadanie nr 284

284. Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21


Lokalizacja

ul. Bardowskiego 21a-21d

Zweryfikowany pozytywnie