zadanie nr 70

70. Remont chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza


Lokalizacja

ul. Gombrowicza 1-15

Zweryfikowany pozytywnie