zadanie nr 10

10. Rewitalizacja Początku Promenady Niemena na Tysiącleciu


Lokalizacja

Promenada im. Cz. Niemena

Zweryfikowany pozytywnie