Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 261

261. Pracownia komputerowa dla seniorów w SP 36


Lokalizacja

SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9

Postęp realizacji

Zadania wybrane do realizacji w ramach oszczędności powstałych na skutek braku możliwości realizacji zadania pn. "Wodny plac zabaw".

Zweryfikowany pozytywnie