Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 150

150. Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wrzosowiak – Centrum Informatyczne w SP nr 53


Lokalizacja

SP nr 53, ul. Orkana 95/109

Postęp realizacji

Zadania wybrane do realizacji w ramach oszczędności powstałych na skutek braku możliwości realizacji zadania pn. "Wodny plac zabaw".

Zweryfikowany pozytywnie