Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 211

211. Bohaterów Katynia – ulica przyjazna dla wszystkich mieszkańców


Lokalizacja

ul. Bohaterów Katynia

Postęp realizacji

Zadania wybrane do realizacji w ramach oszczędności powstałych na skutek braku możliwości realizacji zadania pn. "Wodny plac zabaw". Zadanie nie mogło zostać zrealizowane. W związku z krótkim czasem pozostałym na realizację zadania nie udało się wybrać wykonawcy.

Zweryfikowany pozytywnie