zadanie nr 135

135. Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Hubermana 7

Zweryfikowany pozytywnie