zadanie nr 3

3. Dzielnicowy plac piknikowo – grillowy


Lokalizacja

U ZBIEGU RZEK STRADOMKI I KONOPKI

Zweryfikowany pozytywnie