zadanie nr 4

4. Lustra wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej


Lokalizacja

ul. Jagiellońska

Zweryfikowany pozytywnie