Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. Stacja rowerów miejskich przy plaży w Parku Lisiniec


Lokalizacja

ul. Kordeckiego 99

Skrócony opis

Zadanie polega na postawieniu stacji CRM tuż przy plaży głównej na zbiorniku Adriatyk, która jest najczęściej i najliczniej odwiedzaną częścią parku. Dla osób przyjeżdżających rowerami miejskimi ,,z miasta'' będzie ważnym udogodnieniem; obecnie trzeba zostawić rower przy wejściu głównym do parku i iść pieszo prawie kilometr.

Opis zadania

Proponowana lokalizacja nowej stacji to południowy skraj piaszczystej plaży, obok stojaków dla rowerów prywatnych (ewentualnie po drugiej stronie deptaka obok śmietników). Zlokalizowanie dodatkowej stacji w tym miejscu przyniesie wiele korzyści dla użytkowników CRM.

1. Większa przepustowość stacji w Parku Lisiniec - w poprzednich sezonach często zdarzało się, że stacja przy wejściu głównym była przepełniona.
2. Użytkownicy przyjeżdżający na plażę nie muszą iść pieszo.
3. Mieszkańcy Lisińca będą chętniej korzystali z CRM, ponieważ skróci się czas dojścia do najbliższej stacji.
4. Powstaje możliwość wypożyczenia roweru w celu ,,pojeżdżenia sobie'', a następnie oddania go przy plaży w celu kąpieli lub wizyty w restauracji bez konieczności powrotu do stacji przy wejściu głównym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i montaż Stacji rowerów miejskich (15 stojaków + terminal) CRM170 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1 224 650,00

Koszt realizacji zadania: koszt zakupu stacji rowerów 4 generacji 46 770 zł.
Koszt
utrzymania projektu w następnych pięciu latach: obsługa roczna (7 miesięcy) 34 990 zł x 7 = 244 930,00 zł. Koszt utrzymania przez 5 lat to 1 224 650 zł

Zgonie z § 1 ust.3 Uchwały Nr
415.XXX.2020 Rady Miasta Częstochowyz dnia 8 czerwca 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, projekt
zadania zostaje zatwierdzony merytorycznie, jeśli koszt jego utrzymania
(określony wstępnie przez osobę składającą projekt i potwierdzony przez
wydział merytoryczny lub jednostkę realizującą), w kolejnych pięciu
latach nie przekracza łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu.
Projekt zadania nie spełnia podanego kryterium.