Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 3

3. „ŁĄCZY NAS CHODNIK” – DZIELNICE: WYCZERPY – ANIOŁÓW, ZAWODZIE, KIEDRZYN


Lokalizacja

ul. Meliorantów
ul. Podwójna
ul. Ludowa

Skrócony opis

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ramach infrastruktury drogowej w trzech dzielnicach: Wyczerpy (ul. Meliorantów), Zawodzie (ul. Podwójna) i Kiedrzyn (ul. Ludowa).

Opis zadania

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście i obejmuje przede wszystkim budowę chodników, na terenie trzech dzielnic: Wyczerp – Aniołowa (ul. Meliorantów), Zawodzia (ul. Podwójna) i Kiedrzyna (ul. Ludowa), których Mieszkańcy wskazują na dużą potrzebę ich powstania. Realizacja w/w zadania poprawi w znacznym stopniu komfort pieszych, którzy potrzebują bezpieczeństwa w dzielnicy.

Wyczerpy – Aniołów – 450.000 zł
ul. Meliorantów
Od ul. Solnej w kierunku ul. Połanieckiej - str. prawa, ograniczony zakres do 600 mb chodnika i rowu.

Zawodzie – 350.000 zł
ul. Podwójna
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Kaczorowskiej  do ul. Wioślarskiej (Wały)  150 mb, udrożnienie odwodnienia, wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie chodnika  wraz ze zjazdami z kostki brukowej w kolorze na całej długości do ulicy Faradaya  - obustronnie.

Kiedrzyn – 300.000 zł
ul. Ludowa
Przebudowa istniejących chodników ul. Ludowa na odcinku od ul. Majora Henryka Sucharskiego do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ul. Meliorantów 450 000 zł
2ul. Podwójna350 000 zł
3ul. Ludowa 300 000 zł
Łącznie: 1 100 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 Zadanie jest objęte przez 5 lat gwarancją należytego wykonania

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Zadanie jest możliwe do wykonania.