Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 4

4. Taras widokowy w Parku Lisiniec


Lokalizacja

ul. Kordeckiego 99

Skrócony opis

Zadanie polega na budowie w Parku Lisiniec tarasu widokowego nad zbiornikiem Adriatyk. Miejsce takie zwiększy atrakcyjność parku jako miejsca rekreacji, odpoczynku i spotkań towarzyskich. Mimo wielu wykonanych inwestycji Park Lisiniec nadal wymaga zadbania, na co zwraca uwagę wielu mieszkańców i turystów. Z naszym udziałem możemy krok po kroku stworzyć pełnoprawny, ładny i zadbany park miejski.

Opis zadania

Przedmiotem zadania jest budowa tarasu widokowego w Parku Lisiniec nad zbiornikiem Adriatyk w miejscu małej, stromej dzikiej plaży na wschodnim wybrzeżu zbiornika (lokalizacja wskazana też na mapie).

Inwestycja składa się z platformy widokowej zlokalizowanej nad brzegiem jeziora o wymiarach 4 x 8 m (dłuższy bok wzdłuż brzegu), schodów (o szerokości 3 m i długości 7 m) łączących platformę z istniejącą ścieżką żwirową, trzech stojaków na rowery typu U zlokalizowanych obok ścieżki, przy wejściu na schody oraz drzewa liściastego i krzewów, które posadzone zostaną pomiędzy platformą a ścieżką w celu dopełnienia zieleni (obecnie goła ziemia). Na platformie umieszczony zostanie duży stół piknikowy z ciągiem ławek dookoła i koszem na śmieci. Schody oraz platforma zostaną wykończone takimi samymi materiałami (balustrady i panele ceramiczne imitujące drewno), jak pomosty wokół plaży głównej, aby obiekty te stanowiły spójną całość.

Proponowany układ: platforma prostokątna połączona ze ścieżką schodami w południowej części platformy; w północnej części platformy zestaw piknikowy; stojaki rowerowe zaraz obok wejścia na schody po północnej ich stronie; w pustym prostokącie pomiędzy platformą, schodami i ścieżką żwirową planowane drzewo oraz krzewy

Budowa takiego obiektu zwiększy znacząco atrakcyjność parku i stworzy dodatkowe miejsce rekreacji, wypoczynku, spotkań towarzyskich lub sesji zdjęciowych na tle zachodniego wybrzeża z główną plażą, coraz bardziej przybliżając ten teren do statusu prawdziwego miejskiego parku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu3 600 zł
2Budowa platformy widokowej z legarów drewnianych oraz imitujących drewno paneli ceramicznych30 000 zł
3Budowa schodów od ścieżki żwirowej do platformy widokowej7 500 zł
4Zakup i montaż poręczy i balustrad5 000 zł
5Zakup i montaż stojaków na rowery typu U (3 szt.)2 700 zł
6Zakup i posadzenie drzewa liściastego1 000 zł
7Zakup i posadzenie krzewów liściastych (4 szt.)200 zł
8Zakup i montaż stołu piknikowego o wymiarach ok. 2 x 2 m wraz z ławkami dookoła i koszem na śmieci6 000 zł
Łącznie: 56 000 zł

Negatywna opinia MOSiR, zarządcy obiektu. Trwa proces rewitalizacji Parku Wypoczynkowego „Lisiniec”, który jest prowadzony i będzie kontynuowany w najbliższej przyszłości w oparciu o określoną koncepcję i dokumentację projektową