Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 5

5. Bezpieczeństwo i uspokojenie ruchu na ul. Wręczyckiej


Lokalizacja

ul. Wręczycka numery od 117/118 do 43/38

Skrócony opis

Zadanie polega na uspokojeniu ruchu na ul. Wręczyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łęczycką i Ruską do skrzyżowania z ul. Bełchatowską. Poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku zapewni zwężenie pasów ruchu dla samochodów (obecnie mają po 5 m szerokości) poprzez wyznaczenie przy krawędziach jezdni pasów rowerowych w obu kierunkach.

Opis zadania

Na ul. Wręczyckiej z powodu długiego prostego odcinka i bardzo szerokich pasów ruchu (5 m) samochody jeżdżą bardzo szybko powodując ogromne niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu, szczególnie, że wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi znajduje się szkoła, przedszkole oraz wiele przedsiębiorstw handlowych i usługowych, z których na co dzień korzystają mieszkańcy.

Wydzielenie pasów ruchu dla rowerów nie tylko zmniejszy chęć osiągania dużych prędkości przez kierowców, ale także poprawi bezpieczeństwo pieszych, którzy obecnie muszą dzielić się z rowerzystami niewystarczająco szerokimi chodnikami, a rowerzyści muszą jeździć ,,slalomem'' między pieszymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wydzielenie z jezdni pasów rowerowych w obu kierunkach o szerokości 1,5-2 m (malowanie)5 000 zł
2Zakup i montaż separatorów oddzielających pasy ruchu samochodów od pasów rowerowych35 000 zł
3Wymiana oznakowania na chodnikach i dodatkowe oznakowanie przy jezdni10 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek.
Przedmiotowa ulicą jest drogą kategorii wojewódzkiej klasy G (głównej), gdzie w pasie drogowym drogi kategorii wojewódzkiej ruch rowerowy należy prowadzić według kompleksowych, zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego rozwiązań. W obecnej chwili wyznaczone ciągi pieszo rowerowe zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Przedmiotowe rozwiązania mogą być brane pod uwagę podczas przebudowy przedmiotowej ulicy.