Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 6

6. Remont ulic i chodników osiedla Dźbów


Lokalizacja

ulice
- Piotra Czajkowskiego
- Lucjana Rydla
- Michała Drzymały
- Wopistów

Skrócony opis

Celem zadania jest remont ulic znajdujących się na osiedlu Dźbów, oraz chodników wzdłuż tych ulic.

Opis zadania

Remont obejmować będzie chodniki w ciągu ul. Czajkowskiego (jednostronnie na odcinku od ul. Rydla do przedszkola, dwustronnie od przedszkola do ul. Drzymały), ul. Rydla jednostronnie, ul. Drzymały jednostronnie.
Remont nawierzchni asfaltobetonowej obejmować będzie ul. Czajkowskiego, ul. Rydla, ul. Drzymały i ul. Wopistów.
Remont ulic polegać miałby na zdjęciu wierzchniej warstwy asfaltu i położeniu nowej.
Remont chodników na usunięciu istniejących płytek i ułożeniu nowych.
Drogi na osiedlu Dźbów są co jakiś czas doraźnie remontowane, co jednak nie przynosi długotrwałych skutków, natomiast chodniki chyba nie były remontowane od czasu ich wybudowania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont ulic i chodników - około1 500 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Dnia 12.07.2021r. Wnioskodawca dokonał korekty propozycji zmniejszając zakres remontu (karta zmian)