zadanie nr 6

6. Remont ulic i chodników osiedla Dźbów


Lokalizacja

ulice
- Piotra Czajkowskiego|
- Lucjana Rydla
- Michała Drzymały
- Wopistów
- Biurowej
- Placu Walecznych.

Skrócony opis

Celem zadania jest remont ulic znajdujących się na osiedlu Dźbów, oraz chodników wzdłuż tych ulic.

Opis zadania

Remont dotyczy ulic:
- Piotra Czajkowskiego|
- Lucjana Rydla
- Michała Drzymały
- Wopistów
- Biurowej
- Placu Walecznych.
Remont ulic polegać miałby na zdjęciu wierzchniej warstwy asfaltu i położeniu nowej.
Remont chodników na usunięciu istniejących płytek i ułożeniu nowych.
Drugi na osiedlu Dźbów są co jakiś czas doraźnie remontowane, co jednak nie przynosi długotrwałych skutków, natomiast chodniki chyba nie były remontowane od czasu ich wybudowania.
Działki na których znajdują się drugi, które miałby podlegać renowacji:
9/81, 9/82, 9/28, 9/69, 14/8, 9/35, 9/47, 9/42, 9/22, 9/20, 9/32, 9/17, 9/40.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont ulic i chodników - około1 500 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej