Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 7

7. Piękna i bezpieczna ul. Norwida


Lokalizacja

ul. Norwida

Skrócony opis

Nowe chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych, piękne trawniki i klomby oraz ławki i kosze na śmieci – tak powinna wyglądać ta kluczowa dla Mieszkańców ulica.

Opis zadania

Celem zadania jest poprawa infrastruktury chodnikowej po obydwu stronach ul. Norwida od skrzyżowania z ul. Kontkiewicza do ul. Fertnera. Poza tym potrzeba jest wykonania dwóch wyniesionych przejść dla pieszych (przy skrzyżowaniu z ul. Wittiga i przy skrzyżowaniu z ul. Solskiego) co z pewnością poprawi bezpieczeństwo, szczególnie dzieci udających się tymi drogami do pobliskiej szkoły. Przy realizacji chodników należy także zadbać o nasadzenia roślinności ozdobnej (krzewy, kwiaty) oraz trawy, a także o zamontowanie kilku ławek i koszy na śmieci. Ulica Norwida jest miejscem bardzo uczęszczanym przez Mieszkańców Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów, w okolicy znajduje się wiele sklepów, biblioteka, Dom Pomocy Społecznej, Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej i jest to główny trakt, którym przemieszczają się codziennie Mieszkańcy do pracy i szkoły. Bezpieczne i zadbane chodniki wykonane z kostki brukowej, wyniesione przejścia dla pieszych  zapewnią wszystkim użytkownikom bezpieczeństwo, a piękne trawniki, klomby i ławki sprawią, że ulica będzie kolejnym reprezentacyjnym miejscem w Dzielnicy.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania z ul. Wittiga, Solskiego , chodników. koszt zadania około 550 000, zł
Zadanie nie może być zrealizowane w ciągu 1-go roku budżetowego. Zadanie przekracza środki finansowe zabezpieczone w dzielnicy Wyczerpy ( 422 978 zł )