Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 9

9. Eko-mural – wykonany farbami antysmogowymi mural Mieczysławy Biegańskiej


Lokalizacja

Al. Wolności 81

Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie muralu z wizerunkiem Mieczysławy Biegańskiej – postaci zasłużonej dla Częstochowy. Mural będzie miał także walor ekologiczny, gdyż zostanie wykonany przy użyciu farb o właściwościach pochłaniających smog.

Opis zadania

Mieczysława Biegańska była działaczką społeczną i oświatową, odegrała istotną w historii Częstochowy oraz w historii walki kobiet o równouprawnienie. W grudniu 1918 roku została wybrana do zarządu Narodowej Organizacji Wyborczej Kobiet Polskich. Warto upamiętnić tę postać, w atrakcyjnej formie – muralu na ścianie budynku. Mural będzie miał właściwości proekologiczne, gdyż zostanie wykonany farbami pochłaniającymi szczególnie szkodliwe dla zdrowia tlenki azotu.

Antysmogowe murale pojawiają się coraz częściej na ulicach polskich miast, np. w Poznaniu (https://www.green-news.pl/605-mural-oczyszcza-powietrze-Enea) czy w Zabrzu (https://www.green-news.pl/1574-zabrze-ekomural-tauron-korfanty).

W  tego typu farbach wykorzystywane są materiały oparte na nanocząsteczkach dwutlenku tytanu, które są aktywowane przy pomocy światła, a w interakcji z wilgocią z powietrza wytwarzają w drodze katalizy specjalne jony – rodniki hydroksylowe. Mogą one rozbić toksyczne cząsteczki zawieszone w powietrzu, takie jak tlenki azotu. Technologia oparta na nanocząsteczkach redukuje zanieczyszczenia powietrza o 89 %. Ponadto dzięki temu, że farba odbija ciepło pochodzące z promieniowania słonecznego, zmniejsza również koszty zużycia energii związane z chłodzeniem w czasie gorących dni o ok. 30%.
Mural miałby powstać w lokalizacji Al. Wolności 81.

Wniosek został zweryfikowany negatywnie.
Brak zgody zarządcy.
Elewacja budynku przy Alei Wolności 81 objęta jest gwarancją zawartą w umowie  z  wykonawcą robót do wiosny 2023 roku. Należy zatem podkreślić, że z chwilą wykonania muralu na elewacji przedmiotowego budynku istnieje ryzyko utraty ww.  gwarancji.