Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 10

10. STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów


Lokalizacja

SP nr 24, ul. Hubermana 7

Skrócony opis

Utworzenie tzw. zielonej ściany – konstrukcji  z roślin (na elementach infrastruktury tj. mury, wiadukty lub na konstrukcjii przypominającej ekran dźwiękochłonny) o wysokiej zdolności pochłaniania zanieczyszczeń powietrza. Efekt to pozytywny wpływ na redukcję smogu, poprawa jakości powietrza przez redukcję poziomu szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku węgla i tlenków azotu.

Opis zadania

Preferowana lokalizacja to obszar o dużym natężeniu ruchu samochodowego, gdzie jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Proponowane rośliny w wysokim stopniu pochłaniające smog: dławisz okrągłolistny, powojnik, rdestówka Auberta, wiciokrzew, winnik, winobluszcz pięciolistkowy, winorośl.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

1. Zaprojektowanie zielonej ściany o powierzchni 15*3,7m wraz ze stelażem zamocowanym do budynku z możliwością rozbudowy w przyszłości.

2. Wykonanie zielonej ściany na budynku z żywą roślinnością z systemem nawadniającym.

3. Specyfikacja roślin :- gatunki roślin wieloletnich tak, by były one dopasowane do warunków klimatycznych (zimozielone), natężenia ruchu w danej przestrzeni oraz panujących temperatur i wilgotności,

- gatunki roślin tak, aby cały rok były atrakcyjne,

- gatunki pod względem optymalnego pochłaniania zanieczyszczeń,

- rośliny w miarę możliwości nie będą wymagały filtrowanej wody,

- gatunki roślin łatwo dostępne w zakupie w Polsce,

- podłoże z domieszką hydrożelu oraz geowłókniną,

- przygotowanie podłoża wraz z obsypaniem korą/zrębkami.

4. Instalacja będzie zgodna z przepisami przeciwpożarowymi w szczególności związanymi z drogami ewakuacyjnymi.


5. Instalacja będzie uzgodniona z Zespołem ds. Estetyki Miasta
6. Przed realizacją zadania konieczne uzgodnienie szczegółowej lokalizacji z MZD oraz BIR, następnie spisanie karty zmian z autorem projektu zadania.

Koszt realizacji  brutto: 60 000,00 zł

Koszt utrzymania brutto w kolejnych 5 latach: 10 000,00 zł