zadanie nr 12

12. STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Tysiąclecie


Lokalizacja

skrzyżowanie Al. Armii Krajowej i ul. Dekabrystów

Skrócony opis

Utworzenie tzw. zielonej ściany – konstrukcji  z roślin (na elementach infrastruktury tj. mury, wiadukty lub na konstrukcjii przypominającej ekran dźwiękochłonny) o wysokiej zdolności pochłaniania zanieczyszczeń powietrza. Efekt to pozytywny wpływ na redukcję smogu, poprawa jakości powietrza przez redukcję poziomu szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku węgla i tlenków azotu.

Opis zadania

Preferowana lokalizacja to obszar o dużym natężeniu ruchu samochodowego, gdzie jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Proponowane rośliny w wysokim stopniu pochłaniające smog: dławisz okrągłolistny, powojnik, rdestówka Auberta, wiciokrzew, winnik, winobluszcz pięciolistkowy, winorośl.

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej