zadanie nr 25

25. Wymiana oświetlenia na LED


Lokalizacja

Ulice Nałkowskiej,Gałczyńskiego,Broniewskiego

Skrócony opis

Wymiana oświetlenia na ledowe, przy ulicach: Nałkowskiej,Gałczyńskiego,oraz Broniewskiego.
Mające na celu zwiększenie widoczności,poprawienie bezpieczeństwa.

Opis zadania

Wymiana oświetlenia na ledowe zwiększy widoczność,czym przyczyni się na zwiększenie bezpieczeństwa,oraz obniży koszty opłat za energię

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej