Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Chodnik przy ul. Pankiewicza


Lokalizacja

Ulica Pankiewicza, na długości bez chodnika

Skrócony opis

Ulica Pankiewicza po oddaniu do użytku ronda przy ul. Dickensa stała się dużo bardziej ruchliwa. Przejeżdża tamtędy bardzo dużo samochodów. Niestety prawie na całej długości ulicy nie ma ani oświetlenia ani chodnika. Jest to bardzo niebezpieczne dla poruszających się drogą pieszych oraz rowerzystów. Wzdłuż ulicy należy wykonać chodnik, po jednej stronie.

Opis zadania

Projekt zakłada wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Pankiewicza po jednej stronie. Przyczyni się to do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa korzystania z drogi przez pieszych i rowerzystów. Inwestycja jest bardzo potrzebna biorąc pod uwagę, że jest to jedyna droga łącząca osiedle Grajdołek z resztą dzielnicy. Tamtędy wiedzie również droga piesza do Kościoła Opatrzności Bożej oraz Tesco. Ulica jest bardzo niebezpieczna szczególnie po zmroku oraz w okresie jesienno-zimowym, kiedy ograniczona jest widoczność. Brak oświetlenia ulicznego powoduje, że budowa chodnika jest niezbędna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa chodnika100 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt wpłynął przed terminem rozpoczęcia składania projektów zadań.