Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 35

35. Zatrzymać depresję - zwiększenie dostępności pomocy psychoterapeutycznej w Częstochowie


Lokalizacja

Dowolne miejsce na terenie miasta, budynek spełniający kryterium dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Skrócony opis

Zwiększenie dostępności bezpłatnej pomocy psychoterapeutycznej dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Pomocą w formie terapii indywidualnej będzie objętych 100 osób. Każda z nich będzie mogła skorzystać z 15 spotkań ze specjalistą psychoterapii (certyfikowanym lub w trakcie certyfikacji) pracującym w nurcie terapii poznawcz-behawioralnej, przynoszącym najlepsze efekty w terapii osób z depresją.

Opis zadania

Około 1,5 miliona osób w Polsce zmaga się z depresją. Przy założeniu, że odsetki te są zbliżone wśród populacji mieszkańców i mieszkanek Częstochowy, problem depresji dotyka 8,5 tysiąca osób (!) mieszkających tuż obok nas. Jak istotny jest to problem pokazują statystyki: każdego dnia 16 osób w naszym kraju odbiera sobie życie z powodu depresji (dane za: forumprzeciwdepresji.pl).

Projekt zakłada zwiększenie dostępności bezpłatnej pomocy psychoterapeutycznej dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Pomocą w formie terapii indywidualnej będzie objętych 100 osób. Każda z nich będzie mogła skorzystać z 15 spotkań z certyfikowanym (lub w trakcie certyfikacji) specjalistą psychoterapii, pracującym w nurcie terapii poznawcz-behawioralnej. Badania pokazują, że jest to najskuteczniejszy sposób leczenia zaburzeń depresyjnych, pozwalający osiągnąć lepsze wyniki niż inne rodzaje terapii, a ponadto jest to terapia oparta na badaniach naukowych, zorientowana na cel, ograniczona w czasie – jest opracowana w taki sposób, aby w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskać maksimum korzyści dla pacjenta, jest to zazwyczaj 10-15 spotkań. Terminy spotkań będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych zadaniem, dostępne zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.