Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 38

38. Remont chodnika Wodzickiego 101-103 - Kwiatkowskiego 7-9 (brakujący odcinek ścieżki pieszej)


Lokalizacja

Wodzickiego od nr 101 do nr 103
Kwiatkowskiego od nr 7 do nr 9
brakujący odcinek od garaży na ukos do sklepu Biedronka
Numer działki 34/20 z Obręb ewidencyjny 0040

Skrócony opis

Remont chodnika Wodzickiego 101-103 - Kwiatkowskiego 7-9 (brakujący odcinek ścieżki pieszej).
Często uczęszczana trasa, dojścia do bloków, placu zabaw, siłowni plenerowej, sklepu Biedronka, apteki, Spółdzielni Mieszkaniowej, kościoła, szkoły.

Opis zadania

Remont chodnika Wodzickiego 101-103 - Kwiatkowskiego 7-9 (brakujący odcinek ścieżki pieszej).
Często uczęszczana trasa, dojścia do bloków, placu zabaw, siłowni plenerowej, sklepu Biedronka, apteki, Spółdzielni Mieszkaniowej, kościoła, szkoły.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja negatywna. Wniosek obejmuje działkę nr 34/20 w obrębie 40 będącą własnością gminy, która jest wyłączona z tegorocznej edycji BO - zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 litera g uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.): "zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na tej samej działce lub tym samym obiekcie, za wyjątkiem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego". Na działce objętej wnioskiem ma być realizowane zadanie pn. „Remont chodnika Wodzickiego 101-103 - Kwiatkowskiego 7-9 (brakujący odcinek ścieżki pieszej)” - wniosek nr 588 z 2020 r.). Ponadto wniosek obejmuje działkę nr 26/7 w obrębie 40 – działka stanowi własność gminy i jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowej - zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 litera b uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.): "zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach należących do gminnego zasobu nieruchomości lub w pasach dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta". Ze względu na charakter zadania brak jest możliwości wskazania nieruchomości zamiennych.