Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 43

43. Kołobrzeska


Lokalizacja

Kołobrzeska
Numer działki: 92/2 z Obręb ewidencyjny 0099

Skrócony opis

Kołobrzeska
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Opis zadania

Kołobrzeska
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Realizacja zadania wymaga z uwagi na brak odwodnienia w ul. Kołobrzeskiej, budowy kanalizacji deszczowej.
Ponadto konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.