zadanie nr 45

45. Rowerem pod prąd na ulicy jednokierunkowej - ul. Mielczarskiego


Lokalizacja

ul. Mielczarskiego

Skrócony opis

Zadanie dotyczy wyznaczenia kontraruchu (bądź ewentualnie kontrapasa) rowerowego na ul. Mielczarskiego.
Dzięki temu zwiększy się komfort podróżowania rowerem w dzielnicy Stare Miasto, a dodatkowo zyskamy w Częstochowie ruch rowerowy pod prąd.

Opis zadania

W zeszłorocznej edycji BO został złożony wniosek o kontraruch rowerowy na ul. Mielczarskiego. Został on zaopiniowany pozytywnie, jednak nie został wybrany do realizacji.
Zadanie dotyczy wyznaczeniu ruchu rowerowego pod prąd na krótkim fragmencie drogi ul. Mielczarskiego w postaci kontraruchu lub ewentualnie kontrapasa rowerowego.
Zadanie dotyczyłoby zmiany organizacji ruchu, w tym oznakowania pionowego i poziomego na ul. Mielczarskiego i w jej otoczeniu.
Ulica Mielczarskiego jest ulicą na tyle szeroką, że takie rozwiązanie z pewnością się tam zmieści, rowerzyści zyskają nowe połączenie.
Ruch rowerowy pod prąd jest rozwiązaniem bezpiecznym, ponieważ Użytkownicy drogi widzą się wzajemnie.
Wdrażając takie rozwiązania, Częstochowa będzie miastem przyjaznym rowerowo.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej