Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 46

46. Malborska (odcinek od Szczecińskiej do Raciborskiej)


Lokalizacja

Malborska (odcinek od Szczecińskiej do Raciborskiej)
Numery działek: 52, 141/6 z Obręb ewidencyjny 0161

Skrócony opis

Malborska (odcinek od Szczecińskiej do Raciborskiej)
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Opis zadania

Malborska (odcinek od Szczecińskiej do Raciborskiej)
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Realizacja zadania wymaga z uwagi na brak odwodnienia w ul. Malborskiej, budowy kanalizacji deszczowej.
Ponadto konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.