Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 48

48. Raciborska


Lokalizacja

Raciborska
Numer działki: 143 z Obręb ewidencyjny 0161

Skrócony opis

Raciborska
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Opis zadania

Raciborska
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Realizacja zadania wymaga z uwagi na brak odwodnienia w ul. Raciborskiej, budowy kanalizacji deszczowej.
Ponadto konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.