Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 49

49. Starogardzka


Lokalizacja

Starogardzka
Numery działek: 142, 51 z Obręb ewidencyjny 0161, Numer działki: 96 z Obręb ewidencyjny 0099

Skrócony opis

Starogardzka
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Opis zadania

Starogardzka
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Realizacja zadania wymaga z uwagi na brak odwodnienia w ul. Starogardzkiej, budowy kanalizacji deszczowej.
Ponadto konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.