Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 50

50. Lwowska (odcinek od Wyszyńskiego do Bytomska)


Lokalizacja

Lwowska (odcinek od Wyszyńskiego do Bytomska)
Numer działki: 147 z Obręb ewidencyjny 0161

Skrócony opis

Lwowska (odcinek od Wyszyńskiego do Bytomska)
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Opis zadania

Lwowska (odcinek od Wyszyńskiego do Bytomska)
Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego
Budowa chodnika

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowano negatywnie - zadanie nie może być zrealizowane w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego z uwagi na § 5 ust. 2 pkt 9 literę g uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. Na działce nr 147 obręb 161 (własność Gminy Miasto Częstochowa, trwały zarząd MZD w Częstochowie) realizowane jest zadanie z poprzedniej edycji. Ze względu na charakter zadania nie ma możliwości wskazania nieruchomości zamiennej.