zadanie nr 51

51. Szczecińska Remont chodnika


Lokalizacja

Szczecińska
Numer działki: 94/1 z Obręb ewidencyjny 0099

Skrócony opis

Szczecińska Remont chodnika

Opis zadania

Szczecińska Remont chodnika

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie obejmuje remont chodnika po jednej stronie ul. Szczecińskiej.