Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 56

56. Remont podwórek Wodzickiego 101 i 103


Lokalizacja

Wodzickiego 101 i Wodzickiego 103
Numery działek: 108/42, 108/43, 108/45, 108/46, 108/47, 108/11, 108/21, 118 z Obręb ewidencyjny 0741
Numery działek: 34/1, 34/2, 34/3 z Obręb ewidencyjny 0040

Skrócony opis

Remont podwórek Wodzickiego 101 i 103
Remont dróg wewnętrznych
Remont miejsc parkingowych
Remont chodników
Pielęgnacja zieleni trawników

Opis zadania

Remont podwórek Wodzickiego 101 i 103
Remont dróg wewnętrznych
Remont miejsc parkingowych
Remont chodników
Pielęgnacja zieleni trawników

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10 000,00 zl

Zarządca terenu tj. ZGM-TBS w Częstochowie Sp. z o.o. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i wyraża zgodę na realizacje zadania na zarządzanym terenie obejmującym działki nr nr 108/42, 108/43, 108/45, 108/46, 108/47, 108/11, 108/21 i 118 w obrębie 41A oraz działki nr nr 34/1, 34/2, 34/3 za wyjątkiem działki o nr 34/20 w obrębie 40. Przedmiotowa działka jest wyłączona z tegorocznej edycji BO - zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 litera g uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.): "zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na tej samej działce lub tym samym obiekcie, za wyjątkiem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego". Na działce nr 34/20 objętej wnioskiem w 2021 r. będzie realizowane zadanie pn. „Remont chodnika Wodzickiego 101-103 - Kwiatkowskiego 7-9 (brakujący odcinek ścieżki pieszej) - wniosek nr 588 z 2020 r.)
BGLK opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek.