Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 57

57. Remont podwórka przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Księżycowej 6


Lokalizacja

Księżycowa 6
Numer działki 10/20 z Obręb ewidencyjny 0743

Skrócony opis

Remont podwórka przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Księżycowej 6
Chodnik, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Księżycowej 6
Remont starego chodnika wymiana na nowy i wymiana 4 starych ławek na nowe i montaż 2 koszy na śmieci i montaż 4 stojaków rowerowych przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Księżycowej 6

Opis zadania

Remont podwórka przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Księżycowej 6
Chodnik, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Księżycowej 6
Remont starego chodnika wymiana na nowy i wymiana 4 starych ławek na nowe i montaż 2 koszy na śmieci i montaż 4 stojaków rowerowych przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy Księżycowej 6

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach - 3500,-zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zarządca terenu tj. ZGM TBS w Częstochowie sp. z o.o. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i wyraża zgodę na realizację zadania na zarządzanym terenie.