Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 82

82. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Nagietkowej w Częstochowie


Lokalizacja

Nagietkowa 36

Skrócony opis

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Nagietkowej w Częstochowie. Jest to ostatnia ulica w tym rejonie pozbawiona nawierzchni asfaltowej mimo, że już od dawna została przygotowana podbudowa drogi. Podbudowa drogi została sfinansowana przez mieszkańców ulicy Nagietkowej.

Opis zadania

Mieszkańcy ulicy Nagietkowej w Częstochowie już 15 lat temu z własnych funduszy przygotowali tę ulicę do pokrycia jej nawierzchnią asfaltową. Ulica została wykorytowana, wysypana tłuczniem i utwardzona. Niestety do tej pory została tylko wysypana tzw. frezem, który po wielu latach uległ degradacji. Dzisiejsza nawierzchnia nie nadaje się do użytkowania i wymaga wymiany. Tym bardziej, że jest to ostatnia ulica w tej części miasta bez nawierzchni asfaltowej. Ulice Fiołkowa, Liliowa, Tulipanowa zostały już kilka lat temu pokryte asfaltem.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Nagietkowej z całą pewnością przyczyni się  do poprawy bezpieczeństwa poruszających się tam pojazdów i pieszych oraz podniesie estetykę tej części miasta.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie jest objęte gwarancją należytego wykonania prze 5 lat od daty zakończenia budowy