Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 85

85. Remont chodnika wraz z wytyczeniem miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Worcella1


Lokalizacja

Worcella 1

Skrócony opis

Przedmiotem zadania jest remont chodnika przy Zespole Szkół Gastronomicznych, wraz z wytyczeniem miejsc parkingowych przed budynkiem szkoły i rewitalizacją zieleni. Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół obiektu, oraz dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Opis zadania

Działania są konieczne ponieważ chodnik we wskazanym miejscu jest bardzo zniszczony (płyty chodnika są połamane i niestabilne, nawierzchnia w niektórych miejscach jest zapadnięta), krawężniki są popękane i pozapadane. Przechodzenie w tym miejscu jest trudne, a w niektórych sytuacjach niebezpieczne szczególnie podczas opadów lub w okresie zimowym gdy w zapadlinach jest lód. Obecnie przed budynkiem szkoły nie ma wytyczonego parkingu. Interesanci oraz mieszkańcy osiedla parkują w miejscach niedozwolonych oraz wzdłuż chodnika przy ulicy Worcella, przez co chodnik przy samej drodze jest w stanie krytycznym. Wytyczenie miejsc parkingowych umożliwiłoby wydzielenie miejsca dla osób niepełnosprawnych, które  zlikwidowałoby barierę architektoniczną i służyło zapewnianiu dostępności do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami. Poprawiłoby to również w  znacznym stopniu bezpieczeństwo, ponieważ skrzyżowanie Worcella z Armii Krajowej charakteryzuje się dużym natężeniem w ruchu samochodowym i pieszym, a parkujące przy chodniku samochody znacznie ograniczają widoczność. Zieleń wzdłuż chodnika jest zniszczona przez parkujące samochody i remont torów tramwajowych, co bardzo psuje estetykę tego miejsca.

Wydzielenie miejsc parkingowych, naprawa nawierzchni chodnika oraz poprawienie wyglądu zieleni zapewni bezpieczną i wygodną komunikację dla setek uczniów szkoły, ich rodziców, pracowników szkoły mieszkańców osiedla i osób korzystających z obiektów szkolnych (boiska, sali gimnastycznej).

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach