Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 91

91. Rewitalizacja deptaka między SP nr 33 , a Krasińskiego


Lokalizacja

Deptak między ul  Krasińskiego, a Szkołą Podstawową nr 33. Realizacja na działce 71 obręb 250.

Skrócony opis

Rewitalizacja Deptaka między SP nr 33 , a Krasińskiego - choć to niewielkie zadanie ale przydatne działanie dla ekologii osiedla by małymi krokami upiększać dzielnicę.

Opis zadania

Deptak w dzielnicy Trzech Wieszczy to zdewastowany  i nie nadający się już do użytku krótki ciąg spacerowy wymagający już od dawna renowacji. Zadanie polega na wymianie nawierzchni asfaltowej lub zamianę na chodnik lub inną wraz wyznaczeniem ścieżki rowerowej (lub wydzielenie pasa dla rowerów) oraz 4 ławki z oparciem i 4 kosze. Realizacja na działce 71 obręb 250.
Rysunek w załączniku przedstawia tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury (ławeczki, lampy, kosze już są). Modernizacja w zadaniu dotyczy deptaka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Asfaltowy deptak (Chodnik lub inna nawierzchnia) ok.160 m.x2 m. x320 zł102 400 zł
2Fragment ścieżki rowerowej - ok. 160 m. x2 m. x320 zł12 400 zł
34 ławki z oparciem 4x 2800 zł11 200 zł
44 kosze na śmieci 4x 2000 zł8 000 zł
5Inne koszty10 000 zł
Łącznie: 144 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

8000,00 zł

Zarządca terenu tj. ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i wyraża zgodę na realizację zadania na zarządzanym terenie – działka nr 71 obręb 250
BGLK opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek.