Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 117

117. Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Powstańców Warszawy


Lokalizacja

Okolice skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy i ul. Malowniczej.

Skrócony opis

Zadanie obejmuje zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przed pasami i skrzyżowaniem z ul. Malowniczą.

Opis zadania

Ustawienie takich urządzeń sprawia, że kierowcy zwalniają.
Wyświetlacz, który oprócz szybkości, z jaką jedzie pojazd, pokazuje też wysokość mandatu oraz ilość punktów karnych, które grożą kierowcy w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, powoduje zdjęcie nogi z gazu.
Skrzyżowanie ul. Powstańców Warszawy i Malowniczej jest położone w dołku i kierowcy, co można zaobserwować, często jadą więcej niż dozwolone w tym miejscu. Spowolnienie jazdy kierowców ułatwi pieszym przejście przez jezdnię oraz mieszkańcom wyjazd z okolicznych posesji.
Dodatkowo taki radar zbiera statystyki ilu kierowców jechało prawidłowo, a ilu przekroczyło prędkość.
Kiedy nie mierzy prędkości może pokazywać maksymalną dozwoloną prędkość.
Radar taki jest zasilany z paneli fotowoltaicznych sprzedawanych w zestawie więc nie wymaga dodatkowego zasilania, co powodu, że montaż jest w miarę łatwy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości pokazujących punkty karne oraz wysokość mandatu.38 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniujemy pozytywnie
Umiejscowienie radarowego wyświetlacza prędkości powinno spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.