Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 118

118. Korytowanie oraz utwardzenie ulicy Podchorążych w dzielnicy Stradom


Lokalizacja

Ulica Podchorążych na odcinku od Sabinowskiej do Polnej.

Skrócony opis

Celem zadania jest wykorytowanie oraz utwardzenie w dwóch warstwach ulicy Podchorążych

Opis zadania

Celem zadania jest wykorytowanie ulicy Podchorążych wraz z jej utwardzeniem w dwóch warstwach (20cm tłucznia i 10cm destruktu asfaltowego). Ulica Podchorążych to droga gruntowa której równiania na zlecenie MZD jest nieskuteczne i nietrwałe. Błoto, kurz oraz dziury to następstwo wzmożonego ruchu samochodowego który odbywa się tutaj za pośrednictwem licznych przedsiębiorstw o charakterze głównie usługowym. Nasze firmy tracą na konkurencyjności, klienci bowiem uskarżają się na dojazd. (Łącznie siedzibę na ulicy Podchorążych ma ok 14 firm, wszystkie wnoszą do budżetu miasta znacznie wyższy podatek z m2 prowadzonej działalności). Pomimo wieloletnich aktywności i starań mieszkańców ulica nie została naprawiona w sposób trwały.
Na dojazd uskarżają się rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola "Małe Bambino". Dyrektor ww. placówki wielokrotnie tworzyła petycje do Prezydenta Miasta Częstochowy z licznymi podpisami rodziców podopiecznych. Skuteczna naprawa ulicy Podchorążych poprawi komfort podróżowania mieszkańców, klientów firm oraz rodziców przedszkolaków.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1korytowanie drogi oraz utwardzenie w dwóch warstwach, 20cm tłucznia oraz 10cm destruktu asfaltowego300 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach