Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 123

123. Budowa chodnika na niebezpiecznym odcinku ul. Łódzkiej


Lokalizacja

ul. Łódzka od skrzyżowania z ul. Traugutta do ronda przy sklepie Lidl.

Skrócony opis

Na odcinku ul. Łódzkiej od skrzyżowania z ul. Traugutta do ronda przy sklepie Lidl jest brak chodnika po obu stronach jezdni.

Opis zadania

Na ww. odcinku ul. Łódzkiej nie ma chodnika po obu stronach jezdni. Jest to odcinek bardzo niebezpieczny ponieważ samochody poruszają się często z nadmierną prędkością a przez brak chodnika piesi są w skrajnym niebezpieczeństwie. Piesi chcąc dotrzeć do sklepów Biedronka i Lidl muszą iść jezdnią. Sam poruszam się na wózku i przejście tym odcinkiem drogi jest bardzo niebezpieczne ponieważ nie jestem w stanie uciec w przypadku rozpędzonego samochodu jadącego z naprzeciwka. Uważam, że budowa chodnika znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych domów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa chodnika z krawężnikiem240 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Usytuowanie chodnika powinno spełniać warunki wynikające z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie