Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 133

133. Przebudowa chodników i miejsc parkingowych u wylotu ulicy Starzyńskiego


Lokalizacja

Starzyńskiego 19 i Starzyńskiego 10

Skrócony opis

Remont odcinka ulicy Starzyńskiego z budową miejsc parkingowych dla potrzeb głównie korzystających z obiektów sportowych Orlik przy SP50. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki ulicy.

Opis zadania

1. Nazwa zadania - Przebudowa chodników i miejsc parkingowych u wylotu ulicy Starzyńskiego
2. Ulica/plac/numer działki - ul. Starzyńskiego, działka nr 183 od wjazdu na teren Orlika przy SP 50 do ul. Sosabowskiego
3. Numer adresowy - Starzyńskiego 19 oraz Starzyńskiego 10.
4. Charakter zadania - dzielnicowy.
5. Szczegółowy opis zadania oraz uzasadnienie potrzeby społecznej:
W chwili obecnej stan techniczny nawierzchni jezdni, poboczy i chodników jest zły i niedostosowany do aktualnych potrzeb mieszkańców i osób korzystających z obiektów przy Szkole Podstawowej nr 50. Są dziurawe chodniki i uszkodzone krawężniki. Brak jest potrzebnej ilości miejsc parkingowych. Chodniki są zastawione samochodami, szczególnie osób korzystających z obiektu ORLIK, uniemożliwiając przejście pieszych, również osób z wózkami dziecięcymi. Realizacja zadania ma na celu wyeliminowanie ww. problemów i poprawę bezpieczeństwa i estetyki.
Szczegóły zadania:
1. Remont chodnika po stronie nieparzystej, od strony bloku Starzyńskiego 19
2. Remont miejsc parkingowych od strony bloku Starzyńskiego 19 - 5 miejsc
3. Remont części chodnika po stronie parzystej oraz wybudowanie nowego chodnika od strony szkoły SP 50
4. Wybudowanie dodatkowych10 miejsc parkingowych po stronie szkoły w dwóch odcinkach, w tym jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych
5. Wjazd z ulicy do klatek bloku Starzyńskiego nr 19
6. Zabudowanie szykany poziomej
7. Zabudowanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego
8. Remont jezdni dł. 105 m
9. Projekt

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie ma kosztów utrzymania

Zadanie jest objęte gwarancją należytego wykonania prze 5 lat od dnia zakończenia budowy