Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 155

155. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa na dojściu od ul. Orawskiej do zbiornika Adriatyk w Parku Lisiniec


Lokalizacja

Park Lisiniec,

Skrócony opis

Budowa alejki pieszo - rowerowej na terenie Paku Lisiniec łączącej ul. Orawską z alejką wokół zbiornika Adriatyk

Opis zadania

Alejka będąca kontynuacją ciągu pieszego z ul. Orawskiej powinna wyglądać jak istniejąca wokół zbiornika Adriatyk, o podobnej konstrukcji, szer. minimum 3,0 m, długości 180-200 m (w zależności od przebiegu prostego czy z łukami), umożliwiająca bezpieczną jazdę na rowerze oraz ruch pieszy. Obecnie jest to ogólnodostępna ścieżka o nieregularnej szerokości, zarastana przyległą zielenią, o nawierzchni gruntowej, wyboistej, z widocznymi, wystającymi z ziemi resztkami murków po dawnej cegielni, po deszczach błotnista, w przeważającej części  nieoświetlona. W pobliżu północnego końca ścieżki stoi słup z lampą oświetleniową zasilaną napowietrznie jako ostatnie przęsło  ciągu oświetleniowego ul. Orawskiej.  Ścieżką strach wracać ciemnym wieczorem z pobliskiej La Playi czy innej imprezy okolicznościowej, organizowanej na terenie Parku Lisiniec. Również przy dziennym świetle piesi i rowerzyści bardzo muszą uważać, by bez jakiejś kontuzji dojechać do Adriatyku lub z powrotem.  A korzystają z niej liczni goście Parku mieszkający na terenie Lisińca. Ucywilizowanie tego dojścia do Parku poprawi bezpieczeństwo i komfort uczestników rekreacji parkowej z całej naszej dzielnicy. Słychać liczne głosy zainteresowanych mieszkańców, czy i kiedy alejka ta zostanie wybudowana. Wiadomo, że była ujęta w planie zagospodarowania Parku Lisiniec, który miał być realizowany etapami, ostatnio powstał punkt gastronomiczny La Playa i plaża z nadmorskim piaskiem. Znając obecne pandemiczne problemy budżetowe, mieszkańcy Lisińca z ulgą przyjęliby budowę tej alejki w ramach BO, jako kolejny drobny etap realizacji kompleksowego zagospodarowania Parku Lisiniec..

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie i realizacja zadania80 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść wniosku zgodna z założeniami wykonanej i zaakceptowanej Koncepcji zagospodarowania Parku Lisiniec. Pozytywna opinia MOSiR pod warunkiem, że wejście/wyjście z proponowanej alejki będzie umiejscowione min. 10 metrów od niebezpiecznego zakrętu (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie – opinia Biura Inżyniera Ruchu)